shutterstock_113715040

Communicatie is alles

Tijd is kostbaar. Want tijd verstrijkt en is niet meer terug te winnen. Door ineffectieve communicatie tijdens vergaderingen gaat kostbare tijd verloren. Daardoor lopen de doelen van de vergadering vertraging op of ze worden helemaal niet gehaald.

Vergaderingen zijn bij uitstek situaties waar zich communicatieproblemen voordoen. Neem alleen al het verschil tussen mannen- en vrouwentaal. Vrouwen geven bij het nemen van een beslissing de voorkeur aan overleg. Het voorstel wordt eerst besproken. Terwijl mannen de neiging hebben een beslissing mede te delen. Waar vrouwen willen overleggen, streven mannen naar goedkeuring van het voorstel. Een groot verschil van communiceren.

Deelnemers vinden vergaderingen weinig inspirerend als de gesprekken lang duren en er discussies ontstaan, omdat men elkaar niet begrijpt. De gedachten dwalen snel af en na afloop van de vergadering is de informatie niet of maar half overgekomen.

Samenspel

Er zijn veel oorzaken van ineffectieve en (te) lange vergaderingen, maar in de meeste gevallen zit het hem in gebrekkige communicatie. Managers die een vergadering leiden, vinden dat de deelnemers niet gemotiveerd zijn en daardoor te weinig initiatief tonen. Niet helemaal eerlijk natuurlijk, want de oorzaak is vaak te weinig samenspel.

Door een evenwichtig samenspel tussen de leider en de teamleden wordt er meer bereikt in minder tijd. Rekening houden met verschillende communicatiestijlen en de deelnemers aansporen om zich actief op te stellen zijn middelen om de betrokkenheid te verhogen. En om meer commitment te bereiken.

Tips

  • Denk eraan dat een belangrijk deel van de communicatie non-verbaal is; de meeste signalen worden zo afgegeven.
  • Zorg voor duidelijkheid; formuleer op een manier dat de teamleden de informatie begrijpen.
  • Accepteer de communicatiestijl van de ander, zonder waardeoordeel.
  • Oordeel niet te snel en geef de ander de kans een mening te geven, vragen te stellen of punten in te brengen.
  • Waak ervoor dat kritiek persoonlijk wordt; persoonlijke aanvallen pakken altijd nadelig uit.
  • Zorg voor een evenwichtige inbreng; managers zijn vaak zelf te veel aan het woord en luisteren te weinig naar de reacties van deelnemers.
  • Maak er een goed samenspel van met een gezamenlijk doel!

-Ria van Tol, business expert Marketing & Sales

Communicatie is allesFocus op duidelijk communiceren

Rook- of vlaggensignalen, tamtam, gebaren, mimiek, beeld en geluid… Zomaar een greep uit tal van middelen en mogelijkheden om te communiceren. In ons werk zijn we continu bezig met communiceren. Er worden geen rook- of vlaggensignalen gebruikt, maar WhatsApp, e-mail, blogs of vlogs. Communicatie op welke manier dan ook speelt in het bedrijfsleven een cruciale rol.

Het bedrijf wordt op elk moment door derden beoordeeld; daarbij is goede communicatie heel belangrijk, want het beeld dat het bedrijf naar buiten brengt kan positief maar ook negatief uitpakken. De communicatie – en daarmee de bedrijfsuitstraling – verloopt immers via tal van kanalen: de website, social media maar ook de afhandeling van telefoon en e-mail, events of persberichten. De manier waarop de mensen in het bedrijf met elkaar communiceren, is van grote invloed op de beeldvorming.

Welk beeld wil het bedrijf overbrengen en hoe eenduidig en effectief is de communicatie daarbij? Er zijn zeer wezenlijke redenen te noemen waarom de focus op zorgvuldig communiceren moet liggen. Voor het onderhouden van relaties, een beter arbeidsethos, een hogere kans op bedrijfsgroei, het voorkomen van stagnatie door miscommunicatie en een vergaande transparantie van het bedrijf.

 

Bindende factor

Daarbij is taal niet een middel maar een belangrijke bindende factor: een gezamenlijke, publieke overeenkomst binnen een bepaalde context – zoals een land, een cultureel gebied, een vak of een branche. Zonder een overeenkomst met heldere regels, waar eenieder zich aan houdt om duidelijkheid te waarborgen, wordt communicatie erg moeilijk. We moeten elkaar begrijpen. Dat is essentieel.

Goede communicatie betekent elkaar duidelijk informeren en begrijpen. Zodat dingen gaan zoals ze moeten gaan. In een ‘snelle’ tijd waarin er zeer veel communicatiemiddelen zijn, is duidelijk communiceren het A en O, een absolute voorwaarde voor succes.

Onder dit motto start Commercium Business Experts met een blog over goed communiceren in een zakelijke omgeving. Commercium biedt u graag de helpende hand bij al uw (bedrijfs)communicatie. Zodat uw boodschappen helder en doeltreffend overkomen, precies zoals u het bedoelt.

Op basis van ruime ervaring, expertise en kennis van uw markt(en) verzorgen wij uw communicatie tot in de puntjes. Geef kopzorgen in verband met communicatie geen kans. Laat het aan Commercium over. Voor het beste resultaat.

-Ria van Tol, business expert Marketing & Sales